Pers

Pers

Voor persvragen kunt u zich richten tot dhr. C. Meijer.
Mobiel: 06 553 081 84. Email: pers@budgetbejaardenhuis.nl .