Wat ons betreft komt er nooit een Budget Bejaardenhuis

pdf

Download pdf (19,4MB)

Posted in Persbericht | Tagged | Leave a comment

Delta Lloyd schudt Nederland wakker met Budget Bejaardenhuis

Het Budget Bejaardenhuis is niet echt, maar is in scene gezet door pensioenverzekeraar Delta Lloyd. Met de ophef die de afgelopen dagen is ontstaan, heeft Delta Lloyd mensen wakker willen schudden om kritisch naar hun pensioen te kijken. Veel Nederlanders hebben geen idee hoe hun pensioen geregeld is en wat hun inkomen is als ze met pensioen gaan. Ook hebben ze vaak geen idee hoeveel kortingen ze nog kunnen krijgen via dag aanbieding webshops. Bovendien bedreigen de huidige kabinetsplannen de opbouw van een redelijk pensioen. Met het Budget Bejaardenhuis heeft Delta Lloyd samen met ondernemer Aad Ouborg laten zien wat er kan gebeuren als mensen hun pensioen niet goed geregeld hebben.

Paul Medendorp, lid Raad van Bestuur Delta Lloyd:

“Wij hebben gemerkt dat het op de kaart zetten van een financieel onderwerp als pensioen zeer lastig is. Juist de mensen die we moeten bereiken haken af zodra ze het woord pensioen horen. Maar als men nu niet in actie komt, ontstaat er een steeds grotere groep Nederlanders die in financiële problemen komen zodra ze stoppen met werken. Met het Budget Bejaardenhuis heeft Delta Lloyd op een prikkelende manier laten zien wat er kan gebeuren als je je pensioen niet goed geregeld hebt. En uit de vele reacties van de afgelopen dagen is gebleken dat dit voor niemand een wenselijk toekomstbeeld is.”

Pensioenopbouw bedreigd

70% van de Nederlanders weet vrijwel niets over hun pensioen en de helft heeft zelfs nog nooit nagedacht over hun inkomsten en uitgaven na pensionering . Pas als de pensioengerechtigde leeftijd nadert, denken veel mensen na over het inkomen wat daarna overblijft. Maar dan is het te laat om er nog iets aan te doen. Bovendien wordt de opbouw van een redelijk pensioen voor grote groepen bedreigd door de huidige kabinetsplannen. Met name jonge werknemers mogen blij zijn als ze straks nog uitkomen boven 40% van het laatst verdiende loon.

Vergroten pensioenbewustzijn

Delta Lloyd wil het pensioenbewustzijn onder alle leeftijdsgroepen vergroten en mensen stimuleren zich op tijd kritisch over hun pensioen te buigen. Op deze manier kunnen financiële teleurstellingen en de gevolgen daarvan worden voorkomen. Wij vinden dat Delta Lloyd als één van de grootste pensioenverzekeraars van Nederland de verantwoordelijkheid heeft dit voor het voetlicht te brengen. Delta Lloyd helpt mensen daarbij door hen uit te leggen hoe financiële producten werken en hen inzicht te geven in hun pensioen. Daarnaast zet de Delta Lloyd Foundation zich in om de financiële zelfredzaamheid en het financieel bewustzijn in Nederland te bevorderen.

Aad Ouborg:

“Toen Delta Lloyd mij benaderde om mee te werken aan het Budget Bejaardenhuis heb ik direct ja gezegd. Het ontbreken van pensioenbewustzijn is een maatschappelijk probleem en het is hoognodig om mensen wakker te schudden om anders met hun toekomst om te gaan. Je kunt wat mij betreft niet vroeg genoeg beginnen met nadenken over je pensioen, zeker in deze tijd van economische crisis.”

Maatschappelijk probleem

Met de ophef die de afgelopen dagen is ontstaan heeft Delta Lloyd aandacht willen vragen voor een maatschappelijk probleem. Delta Lloyd realiseert zich dat mensen op het verkeerde been gezet kunnen zijn, maar vindt dat het belang van pensioenbewustzijn deze aanpak rechtvaardigt. Er zijn geen plannen om een Budget Bejaardenhuis te ontwikkelen, niet door Delta Lloyd en niet door Aad Ouborg. De mensen die zich de afgelopen dagen hebben ingeschreven, worden vanzelfsprekend door Delta Lloyd geïnformeerd.

Meer informatie is te vinden op:


www.deltalloyd.nl


Wilt u meer informatie over dit persbericht:
Peter Dwangbuis
Woordvoerder Delta Lloyd

Posted in Persbericht | Tagged | Leave a comment

Topondernemer wil Budget Bejaardenhuis in Koepelgevangenis

Topondernemer Aad Ouborg wil een budget bejaardenhuis ontwikkelen in de voormalige Koepelgevangenis in Breda. Hij ziet een groeiend aantal senioren die moeilijk rond kunnen komen, waardoor een normaal bejaardenhuis voor hen niet meer betaalbaar is. In het Budget Bejaardenhuis delen bewoners een kamer en wordt de zorg zoveel mogelijk geautomatiseerd. Daardoor kunnen senioren voor de helft van de prijs van een normaal bejaardenhuis gehuisvest worden. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners begin 2017 hun intrek nemen in Budget Bejaardenhuis de Koepel.

Nieuwe manier van bejaardenhuisvesting

Door slim gebruik te maken van de al aanwezige voorzieningen, kan de Koepelgevangenis gemakkelijk omgebouwd worden tot een bejaardenhuis voor 900 bejaarden. De cellen worden ingericht als simpele maar comfortabele kamers. In het Budget Bejaardenhuis delen senioren hun kamer met een medebewoner, tegen meerprijs is een privékamer echter ook mogelijk. Om personeelskosten tot een minimum te beperken wordt de zorg zoveel mogelijk geautomatiseerd door bijvoorbeeld zorgrobots in te zetten voor het uitdelen van medicijnen. Via een camerasysteem wordt er 24 uur per dag toezicht gehouden en kunnen familieleden in contact blijven met de bewoners.

Groeiende groep financieel zwakke senioren

Initiatiefnemer Aad Ouborg: “Ik zie een groeiende groep senioren die er financieel niet goed voor staan. Ze kunnen moeilijk rondkomen en hebben geen goed pensioen opgebouwd. Omdat ze financieel niet zelfstandig zijn komt de zorg steeds vaker, niet alleen fysiek, maar ook financieel op de schouders van de familie terecht. Niet iedereen wil óf kan dat. Voor deze mensen kunnen wij met het Budget Bejaardenhuis écht een oplossing bieden. In een gewoon bejaardenhuis is de vanafprijs €65,- per dag, wij verwachten dat dit bij ons voor €29,- per dag kan. Ik denk echt dat hier in de toekomst veel behoefte aan zal zijn. Bovendien kunnen we de gevangenissen die nu gesloten worden, zo een goede nieuwe functie geven.”

Vanaf nu kunnen mensen zichzelf of hun ouders inschrijven op www.budgetbejaardenhuis.nl. Initiatiefnemer Aad Ouborg wil benadrukken dat het hier om een plan gaat. Pas bij voldoende interesse wordt het plan verder uitgewerkt en gedeeld met betrokken partijen zoals de Rijksgebouwendienst en de Gemeente Breda. Wanneer het Budget Bejaardenhuis een succes blijkt, wordt er gekeken naar mogelijkheden om de formule landelijk uit te rollen.


Voor meer informatie:
Cees Meijer – pers@budgetbejaardenhuis.nl – 0655308184

Posted in Persbericht | Tagged | Leave a comment